Pravidla

Část 1. – Informace

 • Všichni hráči, včetně členů A-týmu, mají povinnost dodržovat pravidla serveru Better Craft
 • Na všechny hráče se vztahují zákony České a Slovenské republiky
 • Hráči jsou povinni dodržovat EULA Minecraftu ( https://www.minecraft.net/en-us/eula/ )
 • Hráčům se zakazuje obcházení trestů, udělených za předchozí porušování pravidel
 • Hráč se svým připojením zavazuje k dodržování pravidel
 • Náš server NENÍ oficiální Minecraft produkt. Není schválen či jakkoliv spojený s Mojangem.
 • Informujeme vás o ukládání vašich ip adres
  • slouží k možnosti ukládání vašeho herního postupu, zajištění ochrany účtů apod.* (*ip adresy se neužívají k žádným komerčním potřebám)

Část 2. – Postavení

Určité postavení má každý hráč, který se úspěšně zaregistroval na serveru Better Craft, tím mu zároveň byl přidělen rank. Každý hráč má povinnosti a práva dle svého ranku. Každý rank může být přidělen a odebrán vedením serveru bez udání důvodu.

Hráč

 • Hráč je každý, kdo se úspěšně zaregistroval na server
 • Na hráče se vztahují pravidla, která jsou popsána v části 3.
 • Hráčská pravidla se vztahují na každého člena s výjimkami uvedenými níže

VIP – (Šlechtic, Rytíř, Baron)

 • Na každého hráče s rankem „VIP“ se vztahují stejná pravidla jako na „Hráč“
 • Na tyto ranky se vztahují herní bonusy, které jsou popsány v sekci „VIP“
 • Rank získat lze zakoupením za reálnou / herní měnu, darem, výhrou v eventu…

Pomocník

 • Pomocník je každý, kdo se příhlasil do náboru na pozici „Helper“ a úspěšně prošel do druhého kola, kde mu byla přiznána role „Pomocník“
 • Na Pomocníka se vztahuj se vztahují pravidla, která jsou popsána v části 3.
 • Na každého hráče s rankem „Pomocník“ se vztahují stejná pravidla jako na „Hráč“
 • Tento hráč je vybrán na základě přijímacího řízení, které vyhlašuje a pořádá „Majitel“ serveru
 • Pomocník NENÍ člen A-týmu *
  • *Jedná se o hráče, který je v první fázi zkušební doby na pozici Helper
 • Pomocník má povinnost:
  • Vysvětlit hráčům serverové funkce (na jejich žádost)
  • Jednat se všemi stejně, vstřícně a slušně

Builder (Builder)

 • Na každého hráče s rankem „Builder“ se vztahují stejná pravidla jako na „Hráč“
 • Tento hráč je vybrán na základě přijímacího řízení, které vyhlašuje a pořádá „Majitel“ serveru
 • Povinnosti Builderů určuje pouze „Majitel“ serveru
 • Builder není povinen poskytovat pomoc hráčům (stavby, řešení herních sporů apod.)

Helper – (Zk.Helper, Helper)

 • Na každého hráče s rankem „Helper“ se vztahují stejná pravidla jako na „Hráč“
 • Tento hráč je vybrán na základě přijímacího řízení, které vyhlašuje a pořádá „Majitel“ serveru
 • Tento rank má „zkušební“ dobu, kdy je hráč prověřen vedením serveru a v této době je rozhodováno o jeho přijetí
 • Po přijetí se hráč stává členem A-týmu a přijímá další povinnosti
 • Helper má povinnost:
  • Vysvětlit hráčům serverové funkce (na jejich žádost)
  • Hlídat dodržování pravidel ze stran hráčů
  • V případě porušování pravidel zakročit a udělit adekvátní trest
  • Jednat se všemi stejně, vstřícně a slušně
 • Helper má pravomoci:
  • Udělit trest hráčům
  • Vyžadovat od hráče prokázání herní aktivity (Trestání obcházení AFK systémů)
  • Provádět kontroly hráčů a vstupovat do residencí za tímto účelem (není oprávněn, jakkoliv zneužívat této pravomoci k poškozování hráčů a snižování jejich herního zážitku)

Admin

 • Na každého hráče s rankem „Admin“ se vztahují stejná pravidla jako na „Helper“, zároveň dědí i jeho povinnosti a pravomoci
 • Tento hráč je vybrán na základě přijímacího řízení, které vyhlašuje a pořádá „Majitel“ serveru
 • Admin získává pravomoc podílet se na výběru nových hráčů s rankem „Zk.Helper“ a má rozhodovací pravomoc v jejich povýšení na rank „Helper“
 • Admin má pravomoci na udělení delších trestů a řešení problémů, které hráči adresují na Discordu v sekci #Podpora
 • Admin je člen A-týmu

Majitel – (Spolumajitel, Majitel)

 • Majitel je zakladatel serveru a vztahují se na něj stejná pravidla jako na „Hráč“
 • Majitel má možnost obcházet pravidla, pro zajištění lepšího chodu serveru, potrestání hráčů, řešení sporů apod.
 • Majitel zároveň dědí pravomoci ranku „Admin“
 • Majitel má pravomoc rozhodnout o odebrání, změny délky a typu trestu
 • Majitel je člen A-týmu

Část 3. – Pravidla

Pravidla se týkají všech výše uvedených ranků. Za jejich obcházení, může být udělen trest. Za následné obcházení trestu je hráč odměněn permanentním trestem. Hráčům se mohou jejich tresty přenést ze hry na discord a obráceně (tzn. v případě porušování pravidel na discordu můžete být trestáni stejně ve hře a obráceně))

Vyjadřování

 • Hráč má právo požádat člena A-týmu o pomoc
 • Hráč je povinen tyto pravidla dodržovat v jakékoliv psané formě, která probíhá na serveru Better Craft (chat, aukce, shop, residence, pojmenování předmětů…)
 • Hráč musí využívat pouze základní minecraft formát písma
 • Hráčům je zakázáno využívání nevhodných slov a symbolů
 • Hráčům je zakázáno užívání symbolů v nadměrné míře
 • Hráčům je zakázáno vydávat se za člena A-týmu
 • Hráčům je zakázáno předstírat že jsou členové A-týmu
 • Hráčům je zakázáno nadměrné zasílání zpráv* (*spam)
 • Hráčům je zakázána jakákoliv forma urážlivého či jinak explicitně nevhodného chování / vyjadřování
 • Hráčům je zakázáno vytvářet toxickou atmosféru
 • Za toxickou atmosféru se považuje:
  • Opakované narážky na někoho / na něco
  • Zbytečné vytváření sporů
  • Vytváření sporů s A-týmem za účelem provokace
 • Jakákoliv formy žebrání a vydírání jsou zakázány (o peníze, herní předměty , měnu, OP, jiné ranky apod.)
 • Hráči je zakázáno využívání jakékoliv komunikace k reklamě, zasílání nevhodných odkazů apod.
 • Hráči je zakázáno hanit členy A-týmu*
  • (*Hráč má právo podat stížnost – /discord -> #podpora-informace)
 • Všechny stížnosti a nahlášení patří jen a pouze na /discord
  • Hráčům je zakázáno řešit stížnosti v herním chatu
 • Všechny návrhy na zlepšení patří pouze na /discord
 • Mezi povolené jazyky patří:
  • Český jazyk
  • Slovenský jazyk
  • Anglický jazyk * (Anglický jazyk je povolen pouze v přiměřené míře, pro užití herních, filmových či jiných hlášek. Hráčům je zakázáno své vyjadřování zúžit pouze na tento jazyk)
 • Hráčům je zakázáno prozrazovat/vyžadovat jakákoliv řešení příběhů a jejich lokací*
  • *Hráči mohou hrát příběh spolu
 • Hráčům je zakázáno prozrazovat/vyžadovat lokace pokladů*
  • *Hráči mohou poklady hledat společně
 • Pokud hráč požaduje pomoc od A-týmu a Pomocníka, tak musí:
  • Popsat svou situaci do chatu / soukromé zprávy
 • Hráčům je přísně zakázáno vyžadovat od A-týmu (+ od „Pomocníka„) teleport na jejich lokaci. (*Člen A-týmu se na vás portne po přečtení kompletního popisu vaší situace – pro každou situaci není nutný teleport člena A-týmu)
 • Hráčům je zakázáno psát pouze jméno/rank člena A-týmu (+ „Pomocníka„) do chatu a čekat na jeho odpověď
 • Hráči mají povoleno psát reklamu jednou za 15 minut *
  • *jedná se o reklamu shopů, aukcí, residencí apod.
  • * V případě 50% zaplnění kapacity serveru se tato doba zvyšuje na 30 minut

Herní účet

 • Hráč je omezen na vlastnění jednoho herního účtu
 • Každý hráč zodpovídá za svůj herní účet a je mu zakázáno sdělovat své přístupové údaje jiné osobě
 • Herní účet musí mít vhodné herní jméno, které nikoho neuráží, či není jinak nevhodné
 • Hráčům je zakázáno, se vydávat za cizí osoby (známé Minecraft herní účty apod.)
 • Hráč musí svůj účet zajistit dostatečně bezpečným heslem
 • Každý hráč musí v případě nepřítomnosti:
  • Zajistit, aby jeho účet byl uveden do stavu „(AFK)“
  • Zajistit, aby jeho účet nebyl uveden do aktivního stavu bez jeho přítomnosti
 • Hráč má právo na odvolání ohledně uděleného trestu na JEHO herní účet (hráč musí žádost podat na Discordu v sekci #Podpora)
 • Hráčům je zakázáno užívat nevhodné skiny

Herní modifikace

 • Hráčům je povoleno využití herních modifikací, které ho nijak neférově nezvýhodňují. (pokud si nejste jistí, zda je vaše herní modifikace v rámci pravidel, tak kontaktujte „Majitele“ na Discordu v sekci #Podpora)
 • Mezi povolené modifikace patří:
  • Resource packy (které nedávají výhodu ve viditelnosti určitých blocků apod.)
  • Modifikace – Gamma (v herních souborech)
  • Minimapa (NEUKAZUJÍCÍ jeskyně, a jinak nepřístupné lokace, které by bez ní hráč neviděl)
  • Shadery (které nedávají výhodu ve viditelnosti určitých blocků apod.)
 • Mezi NEPOVOLENÉ modifikace patří:
  • Hack client
  • Zvýhodňující Resource packy
  • AutoClicker
  • Další…

Herní funkce

 • Hráči je povoleno využívat herní funkce, které mu zpřístupňuje jeho rank
 • Hráči je přikázáno nahlásit:
  • Hráče, který porušuje, či jinak obchází pravidla
  • Nefunkční serverovou mechaniku
  • Možnosti duplikací předmětů, zneužití funkcí a jiné chyby a bugy *
 • (* za nahlášení nefunkčních mechanik, možností duplikací apod. bude hráč odměněn na základě závažnosti chyby)
 • Hráči je zakázáno zneužívání chyb, bugů apod. Včetně bugů hry samotné * (* nezamýšlené mechaniky hry, nezamýšlené generace mapy, možnost probugovat se skrz zdi, hledání netheritu, diamantů nezamýšlenou mechanikou hry apod.)
 • Hráči je zakázáno provádět věci, které nadměrně/zbytečně zatěžují server (lag machine, nadměrné velikosti farem, nadměrné redstone obvody apod.)
  • Zároveň je zakázáno vytvářet opakovače, obvody apod., které jsou bez „reálného “ využití
 • Hráči je zakázáno provádět tzv. „spawn kill“ (tzn. Hráče po respawnu opakovaně zabíjí a znemožňuje mu hraní)
 • Hráči je zakázáno používání aukce ke komunikaci (pojmenovávání předmětů pro reklamu apod.)
 • Hráčům je zakázáno přidávání předmětů na aukci s nereálnou cenou (např. 1 stone za 100 000$)
 • Hráčům je zakázáno prodávat předměty, u kterých předstírají že jsou například ranky, klíče apod.
 • Při stavbě herního obchodu musí hráč rozmístit truhly v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby zabránil a předešel nadměrnému zatížení serveru
 • Hráči je zakázáno obcházení systému AFK * (*Stavby na obcházení AFK systému budou smazány)
 • Hráčům je zakázáno nadměrné griefování okolí resek ostatních hráčů *(*je zakázáno úmyslné ničení okolí resek hráčů, za účelem poškození daných hráčů – tzn. obestavování resek stěnami, obkopávání residencí apod.)
 • Hráčům je také zakázáno nadměrné griefování světů, kterému se dá předejít – například zabíjení withera v otevřeném prostoru

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyBee by SpiceThemes