Návody

Klíče

Klíče můžete získávat z pokladů, časových odměn, eventů, výherních truhel, reakcí a za hlasování. Klíče si můžete také koupit za reálné peníze (http://mc.bettercraft.cz/vip/klice/) Na serveru se nachází fyzické a virtuální klíče. Virtuální klíče získáte za reakci, nebo pokud máte plný inventář. Počet těchto virtuálních klíčů, který vlastníte, zjistíte pomocí /klíče. Virtuální klíč použijete pouhým kliknutím (například prázdnou rukou) na danou truhlu(pravým tlačítkem na myši). Fyzický klíč musíte reálně držet v ruce a kliknout na danou truhlu (pravým tlačítkem na myši). Truhly najdete na spawnu.

Na serveru máte možnost fyzické klíče přecraftit na vyšší a nižší stupeň. Například z 9 Vote klíčů uděláte 2 Basic klíče a z 1 Basic klíče uděláte 2 Vote klíče

Virtuální klíče NELZE přecraftit. Zároveň z nich nejdou udělat klíče fyzické!

1 Basic klíč = 2 Vote klíče
9 Vote klíčů = 2 Basic klíče

Obchod

Každý hráč má právo si založit svůj vlastní „chest shop“. Jedná se o obchod, kdy do truhly umístíte předměty, které chcete prodávat a díky tomu máte možnost vydělávat (*pokud u vás někdo nakoupí)

Obchod založíme: Položíme chestku a SHIFT+Levý klik s předmětem, který chceme prodávat. Poté napíšeme do chatu cenu.

Pro příkazy si zapněte titulky

Residence

Na serveru můžete své stavby chránit residencemi. Residence se vám vytvoří zdarma a stačí znát pár příkazů. Residence se hráčům automaticky vytvoří od bedrocku po build limit (tzn výška 256). Hráč má možnost udělat velikost resky vybrat pomocí Dřevěné motyky – Levým kliknutím vybere 1 bod a Pravým kliknutím vybere bod druhý. Residence se hráči vymaže po neaktivitě delší než 1 měsíc. Každý hráč může vlastnit určitý počet resek, v určité velikosti. Zároveň může hráč přizvat do resky kamarády a udělit jim určité pravomoce. Hráč může svojí residenci přepsat na jiného hráče – avšak nový majitel musí mít volný slot a reska nesmí přesahovat jeho limity.

Příkazy:

 • /res auto (vytvoření residence se středem na místě, kde se právě nacházíte)
 • /res remove (odebere resku v které stojíte – je třeba potvrdit)
 • /res limits (vypíše kolik můžete mít residencí, jak velké apod.)
 • /res info (zobrazí informace o resce v které se nacházíte)
 • /res confirm (potvrzení zrušení resky)
 • /res rename (přejmenuje resku)
 • /res set (otevře menu s vlajkami pro nastavení resky)
 • /res padd <nick> (přidá hráče do vaší resky a povolí mu základní sadu vlajek)
 • /res pset <nick> (otevře menu s vlajkami pro daného hráče)
 • /res tp <název> (teleportujete se na danou resku)
 • /res tpset (nastaví místo pro teleportaci)
 • /res kick <nick> (vyhodí hráče z vaší residence)
 • /res expand (zvětší rezidenci)
 • /res contract (zmenší residenci)
 • /res list (zobrazí list vašich residencí)

Aukce

Na serveru mají hráči možnost umístit předměty do aukce (/aukce). Jedná se o rychlejší obchod, který nemusíte stavět a je ve virtuálním prostoru. Zároveň tam můžete nakupovat od jiných hráčů.

Většina interakcí se dá provést v menu /aukce (tzn. Zrušit všechny své prodávané předměty, vyhledat předmět, prohlédnout is již prodané předměty apod.)

Příkazy:

/aukce – (otevře přehled aukčního domu, kde uvidíte, předměty k prodeji, můžete si je seřadit, přejít na jinou stránku a podívat se na předměty které prodáváte vy)

/prodat (cena) – (tímto příkazem umístíte předmět, který držíte v ruce, na aukci za danou cenu)

/ah search (předmět) – (prohledáte aukci, jestli na ní prodává někdo daný předmět)

/ah sold – (zobrazí vámi prodané předměty)

/ah expired – (zobrazí vyprchané předměty, které si můžete vyzvednout zpět)

/ah selling – (zobrazí vámi aktuálně prodávané předměty, zde můžete jejich prodej zrušit)

Takto vložíte předmět na aukci
V /aukce poté vidíte předmět, kdo ho prodává, cenu a kdy aukce vyprchá

Trade

Trade je plugin, který zajišťuje bezpečnou výměnu peněz a předmětů pro obě strany. Při tradu se vám otevře menu, kam můžete vložit finanční obnos a předměty. Poté musí obě strany trade potvrdit.

 • Částka se upravuje kliknutím na Gold Nugget, poté stačí napsat danou cenu do kolonky v „anvilce“ (ta se vám sama otevře při kliknutí na Gold Nugget). Zároveň vidíte, jakou částku nabízí váš partner.
 • Pro úspěšné ukončení tradu musí obě strany změnit svůj stav na „Připraven“. Tuto změnu provedete kliknutím na Červenou Terracotu. Ta se změní na Terracotu Zelenou. V případě, že jsou obě strany připraveny, tak se začne odpočítávat časový limit 3 sekundy a poté proběhne trade.
 • Trade je možné ukončit tlačítkem Esc

Příkazy:

/trade (nick) – (vyzvete daného hráče k tradu)

/trade accept – (přijmete trade)

/trade deny – (odmítnete trade)

Kliknutím na Gold Nugget změníte cenu
Kliknutím na Červenou Terracotu změníte svůj stav připravenosti

Sezení

Hráč se může pomocí pravého tlačítka myši (prázdnou rukou)posadit do schodů, slabů a koberců. Tyto blocky nemusí být nijak upravené ani natočené. Mód sezení opustíte pomocí tlačítka Levého Shiftu.

Blocky na které se lze posadit

Loterie

Každý hráč má možnost zakoupit si Ticket do loterie (MAX 1 ticket). Jeden ticket stojí 5000 a s každým se vám zvyšuje šance na výhru.

Každých 24 hodin proběhne losování loterie (ať už se přihlásilo 0 nebo 100 hráčů), avšak aby loterie vybrala výherce je třeba, aby se do hry připojili nejméně 4 hráči. Pokud se nepřipojí do loterie dostatek hráčů, tak se všem co si zakoupili tickety peníze vrátí. Server do loterie automaticky vkládá bonusových 25 000 $.

Pokud jste v době vylosování výherce offline, tak se vám výhra přičte poté co se připojíte zpět na server.

Příkazy:

/lottery buy – Tímto příkazem si zakoupíte vámi určený počet ticketů.

/lottery status – Tímto příkazem zjistíte o kolik se hraje, za jak dlouho se losuje, kolik vlastníte ticketů a kdo vyhrál poslední loterii.

/lottery togglebuymsg – Tímto příkazem vypnete/zapnete oznámení o globálním nákupu ticketů (Pokud někdo zakoupí tickety, tak budete informování v chatu)

Práce

Díky tomuto pluginu máte možnost vydělávat peníze. Plugin je založen na zvyšování úrovní. S každou úrovní vyděláváte více peněz v dané práci. Do další úrovně se dostanete pomocí vykonávání dané práce a získávání potřebného počtu zkušeností. Na serveru je celkem 12 prací (Kopáč, Farmář, Dřevorubec, Zabiják, apod.) a hráč může být zároveň připojen do 4 z nich. Každá práce má svou samostatnou úroveň.

Příkazy:

/jobs browse – Zobrazí všechny dostupné pracovní pozice. Levým/ Pravým/ Prostředním tlačítkem provedete dostupné akce. (Jakou akci provedete příslušným tlačítkem zjistíte, když najedete na danou práci.

/jobs join <název práce> – Připojíte se do vybrané práce.

/jobs leave <název práce> – Opustíte vybranou pracovní pozici.

/jobs info <název práce> – Zobrazí výdělky dané práce.

/jobs stats – Zobrazí úroveň všech prací.

/jobs top <název práce> – Zobrazí hráče s nejvyšší úrovní v dané práci.

/jobs gtop – Zobrazí hráče s nejvyšším kombinovanou úrovní prací

/jobs toggle actionbar/bossbar – Přepínání zobrazování zvyšování úrovní (pouze kosmetická úprava).

Základní funkce

Jedná se o základní příkazy, které patří mezi nejvíce využívané.

Příkazy:

 • /tpa <nick> – Odešle žádost o teleportaci na daného hráče
 • /tpahere <nick> – Odešle žádost hráči pro teleport na vaši pozici
 • /tpaccept – Potvrdí teleport hráče
 • /tpadeny – Odmítne teleport hráče
 • /rtp – Portne vás na náhodnou pozici
 • /back – Teleportuje vás na vaší poslední pozici (například po smrti)
 • /sethome <název> – Vytvoří domov na vaší aktuální pozici
 • /delhome <název> – Smaže váš domov
 • /home <název> – Teleportuje vás na váš domov
 • /pay <nick> <částka> – Pošle danému hráči obnos peněz
 • /money – Vypíše váš aktuální zůstatek $
 • /rewards – Otevře odměnové menu
 • /vote – Otevře hlasovací menu
 • /batoh – Otevře váš batoh
 • /changepassword <staré heslo> <nové heslo> – Změní vaše heslo
 • /afk – V tabu vás označí jako AFK
 • /msg <nick> – Pošle danému hráči soukromou zprávu
 • /rtoggle – Mění mód odpovědí pomocí /r
 • /ta toggle – Vypne/Zapne treeassist
 • /ta replant – Na 30 sekund přestane zasazovat saplingy
 • /unregister <heslo> – Odregistrujete účet

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyBee by SpiceThemes